FILTER MATERIJALI

Karakteristike:

Kofil filter materijali se upotrebljavaju kao osnova u proizvodnji filtera za prostornu, industrijsku filtraciju tekućina. Kofil filter materijali su izrađeni od najvalitetnijih sintetičkih i mikrostaklenih vlakana, koji posebnim postupkom izrade, postižu najveće efekte filtriranja, uz minimalnu potrošnju energije. Kofil filter materijale različitim postupcima izrade prerađujemo u različite finalne proizvode, a prilagođene potrebama korisnika.

Upotreba:

  • za prozračivanje i klimatizaciju u poslovnim i trgovačkim centrima
  • za bolnice, hotele, škole, sportske objekte, vrtiće, knjižnice
  • za farmaceutsku i prehrambenu industriju, strojogradnju, drvnu i cementnu industriju, elektroniku
  • priprema zraka u kompresorskim stanicama
  • za filtraciju kod praškastog lakiranja, lakiranja u svim vrstama industrije
  • za pripremu industrijskih voda i čišćenje otpadnih voda i emulzija
  • za odsis zraka pri varenju, brušenju, poliranju

Radni uvjeti:

  • max. radna temperatura 100°C
  • max. relativna vlažnost 100%